Acords de Col·laboració

En la línia de facilitar les gestions i relacions dels membres associats, amb diferents institucions, l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears té subscrits diversos convenis de col·laboració, amb els diferents organismes oficials (AEAT, E-TRIBUTS, IMH...).

També hi ha acords amb entitats professionalsempreses col·laboradores que ofrereixen serveis i ofertes avantatjoses pels associats.

Organismes oficials

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al maig de 1996, es va signar un acord de col·laboració amb l'AEAT i, posteriorment, diverses addendas al mateix, mitjançant el qual els membres de les associacions federades poguéssin realitzar liquidacions i presentar declaracions i documents tributaris.

AJUNTAMENT DE BARCELONA - INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA

Al desembre de l'any 1997, es va signar un acord de col·laboració amb la finalitat de simplificar els tràmits i gestions a realitzar en nom de terceres persones.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

A principis de 2010 es va signar un acord de col·laboració amb l'ATIB, a través del qual els membres de l'APttCB poden fer la liquidación i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones.

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Els associats que ho desitgin podran adherirse al Sistema Arbitral de Consum, per oferir els seus serveis d'assessoria.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA. GENERALITAT DE CATALUNYA

Al juny de 2006, es va signar l'acord de coll·aboració amb el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que tots els associats tiguin més fàcil la presentació i el pagament de declaracions i auto-liquidacions per via telemàtica, en nom de terceres persones a través del portal.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT - GENERALITAT DE CATALUNYA

Al novembre de 2011, l'APttCB va signar un acord amb el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, en matèria de tramitació telemàtica, en representació de tercers, dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral. El mateix dia també es va signar altre acord per a la representació de tercers en la inscripció i la resta dels tràmits telemàtics del Registre d'Empreses Acreditades (REA), del sector de la construcció.

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA - GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquest acord, que va ésser subscrit al mes de juliol de 2006, permet als tècnics tributaris presentar els comptes anuals de fundacions privades por via telemàtica. Cal destacar la importància d'aquest conveni, donat que no existeix la possibilitat de realitzar la presentació de comptes anuals d'aquestes entitats, en nom de terceres persones, per cap altre via.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. CENTRO DE INFORMACIÓN Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Aquest acord permet als Técnics Tributaris, des dels seus despatxos professionals, realitzar tràmits per a la constitució d'empreses.

Portal Tributario de la Junta de Extremadura

Acord de col·laboració perquè tots els membres de l'Associació puguin fer, en nombre de tercers, la presentació telemàtica de declaracions i autoliquidacions corresponent als impostos gestionats per la Comunitat Autònoma d'Extremadura, així com la tramitació telemàtica del pagament dels deutes tributaris que se'n deriven.

Portal Tributario de Castilla La Mancha

Acord de col·laboració per a que tots els membres de l'Associació puguin realitzar la presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris, en representació de terceres persones, de Castilla La Mancha.

PORTAL TRIBUTARIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Acord de col·laboració amb la Junta de Castilla y León, gràcies al qual tots els membres de l'Associació poden realitzar, en nom de tercers, la presentació telemàtica de declaracions i autoliquidacions corresponents als impostos gestionats per la Comunitat Autònoma de Castilla y León, així com la tramitació telemàtica del pagament dels deutes tributaris que se'n derivin. 

Entitats professionals

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES

Convenis i Acords de Co·laboració beneficiosos per als membres de les Associacions Federades, entre elles l'APttCB, que ostenta la Presidència.

UNIVERSITAT DE GIRONA

Acord que estableix la col·laboració en la participació i assistència dels associats a Formació Continuada.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

L'APttCB va impulsar els estudis Graduat Tributari i Comptable, a la Facultat d'Economia i Empresa, que amb la reforma del procés de Bolonia s'integrà en els estudis del nou Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (menció Comptabilitat i Fiscalitat).

Universitat de les Illes Balears

Col·laboració permanent amb la Facultat dEconomia i Empresa de la UIB.

Universitat de Lleida

Acord que estableix la col·laboració en la participació i assistència dels associats a formació contínua i acollida en pràctiques dels estudiants als despatxos membres.

Universitat Rovira i Virgili

Acord que estableix la col·laboració en la participació i assistència dels associats a formació contínua i acollida en pràctiques dels estudiants als despatxos membres.

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Acord de col·laboració amb què els Tècnics Tributaris es beneficien de programes de formació contínua de la UOC, en condicions especials.

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

Des del 2008, els associats de l'APttCB poden fer socis de l'ACCID sense pagar cap tipus de quota.

Associació Comptables del Principat

Acord fimardo el 27 de març del 2012, amb l'objectiu d'intercanviar informació i formació i col·laborar en matèria d'assessoria tributària, així com ajudar els associats que tinguin o vulguin tenir una activitat empresarial a Andorra i viceversa.

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

L'APttCB és membre d'AECA.

Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España

Conveni signat el novembre de 2006 per facilitar als membres de l'APttCB en tramesa telemàtica de documents i poder fer presentacions a tercers.

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

Acord que estableix la col·laboració en l'organització, la participació i l'assistència dels membres dels dos col·lectius als diferents actes formatius sobre temes fiscals, mercantils, jurídics i comptables que es duguin a terme a les illes.

Empreses col·laboradores

ARACOOP - ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA

Acord de col·laboració per donar suport i recursos, tècnics i humans, als associats per a desenvolupar mesures d'informació i assessorament en l'àmbit cooperatiu. 

AXESOR - CONOCER PARA DECIDIR

Entitat d'informació mercantil i registral on-line, on els associats tenen unes tarifes especials. Més informació a l'espai TT Solucions.

BILKY

Conveni de col·laboració per poder promocionar els seus productes i/o serveis entre els associats, mitjançant l'Associació.

CIESC

El Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) i l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) van signar el 13 de febrer de 2019, un conveni de col·laboració que afavorirà l’intercanvi d’informació i coneixement en matèria fiscal de les empreses representades al CIESC. A més, aquest acord permetrà fer arribar a les diferents administracions aquelles propostes que ajudin a simplificar i millorar el sistema tributari que regula les empreses i les seves activitats econòmiques.

DEH On line

Certificació Digital i Notificacions Electròniques: Obtenció, renovació i gestió dels certificats digitals i el control de les notificacions electròniques que ofereix l'empresa DEH Online. Inclou el servei Signbox de manera gratuïta!! Més informació a l'espai TT Solucions.

FABroker Correduria d'Assegurances, SA

Empresa que gestiona l'assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil de l'Associació i dels seus membres. Participa i col·labora amb publicitat i patrocinant les Jornades Tributàries i altres actes formatius organitzats per l'APttCB.

Global4

Empresa de distribució de programari i informàtica, partner Premium de Wolters Kluwer, hi col·labora aportant els seus serveis de visualització en streaming dels actes formatius de l'APttCB.

Iberley

L'APttCB té un acord de col·laboració, des del mes de maig del 2018, pel qual tots els associats poden gaudir de determinats serveis d'informació extres, sense abonar cap cost addicional.

ICSA RRHH

Companyia especialitzada en investigació, consultoria, sistemes i aplicacions en recursos humans. Amb l'acord, els tècnics tributaris poden obtenir informació salarial per comparar els diferents llocs de treball a nivell retributiu.

Igualia - Planes de Igualdad

Conveni de col·laboració amb aquesta empresa dedicada a Plans d'Igualtat per a Empreses, amb condicions especials per als associats, t'acompanyen en la implantació de Sistemes de Gestió Certificables per aconseguir una Igualtat Reial, amb formació especialitzada. Més informació a l'espai TT Solucions.

Lefebvre

Editorial especialitzada que mitjançant el Conveni de col·laboració promociona els seus productes i/o serveis, amb preus especials per als associats.

Sabadell - Professional

Oferta de productes bancaris i financers en condicions avantatjoses.

Wolters Kluwer Tax and Accounting España S.L.

Conveni de col·laboració per poder promocionar els vostres productes i/o serveis entre els associats, mitjançant l'Associació.