Associa't!

Vol ser Tècnic Tributari?

Consulti els requisits i documentació per associar-se


D’acord amb l’article 6è. Bis del Règim Estatutari de l’Associació, es requereix: 

1/. Sol·licitar per escrit la seva inscripció a l’Associació, acompanyant la documentació i resta de requisits que aprovi la Junta Directiva. 

2/. Disposar d’algun dels títols acadèmics següents:  

a) Llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques, en Ciències Empresarials, Intendent Mercantil, o d’altres titulacions superiors relacionades directament amb el sistema tributari espanyol.  
b) Graduat Tributari i Comptable, Diplomat en Dret, en Ciències Empresarials, Professorat Mercantil, o qualsevol altre títol de Grau Mig directament relacionat amb el sistema tributari espanyol.  
c) Batxillerat, o títol anàleg, o Títol de Grau Superior o mig no relacionat amb el sistema tributari espanyol i, a més a més, Diplomatura en Dret Tributari, expedit per un centre autoritzat pel Ministeri d’Educació i Ciència.  
d) Dedicar-se professionalment a l’assessorament i gestió tècnica tributària.  Serà obligació  de la Junta Directiva, depenent dels coneixements teòrics o pràctics aportats amb l’expedient, la realització de proves d’accés a totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits de l’apartat C.  

2. Certificat d’Antecedents Penals (no obligatori).  

3. Fotocòpia del DNI.  

4. Declaració Jurada relativa a les activitats desenvolupades per l’interessat/da durant els darrers cinc anys.

5. Declaració Jurada de no haver estat condemnat/da a penes que l’inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques i de la professió i, en cas contrari, la d’haver sol·licitat i obtingut la seva rehabilitació en el Registre de Penals 

6. Fotografia de la persona sol·licitant de mida carnet.

Ompli el formulari de registre i en breu ens posarem en contacte

(1) Per rebre alertes i notificacions de les inscripcions d'actes de formació i altres continguts de la Web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Utilitzarem les seves dades per gestionar el compte d'usuari i la inscripció com a soci, enviar comunicacions comercials i efectuar estudis estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat

Accepto el tractament de dades per a gestionar el compte d'usuari i per a enviar comunicacions comercials.