Antecedents i raó d'ésser

L’APttCB es creà a Barcelona, el 22 de març de 1983, a l’emparament de la Llei 19/1977, d’1 d’abril. La seva finalitat es recull en el Règim Estatutari, destacant com a primordials, entre d’altres, la defensa dels interessos dels seus associats davant l’Administració Local, Estatal, Autonòmica o qualsevol altre organisme, mantenint un diàleg permanent per a facilitar la mutua col·laboració professional-contribuent-administració, així com la organització de cursos i activitats formatives per a mantenir l’actualització professional de tots els seus membres i l’edició i difusió d’estudis sobre problemàtica tributària, procurant que els associats compleixin les lleis generals i especials, així com els Estatuts associatius i el Códi Deontològic.