Presidència

Com a president de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, espero donar compliment a les expectatives i estar a l'alçada de les circumstàncies, tot continuant les accions actuals i fent noves propostes d'interès general.

Tinc la sort de tenir al meu costat un equip de companys i companyes que estan involucrats en aquest projecte i dediquen el seu temps i empenta a treballar pel bé del nostre col·lectiu, aconseguir mantenir tot el que s'ha fet al llarg de la història de l'Associació i, amb l'aportació de noves idees, millorar els serveis que s'ofereixen als associats, a més de continuar reivindicant els nostres drets i més reconeixement davant dels organismes oficials.

Els nostres esforços s'orienten principalment a les línies de formació i informació dels associats i els seus col·laboradors. Us detallo els puntals sobre els quals es van construint els nostres propòsits, tenint en compte que aquests s'adaptaran, segons escaigui, en funció de les necessitats o segons ho sol·liciti l'experiència diària:

- Diàleg obert i permanent amb els associats, recollint les propostes d'interès general del col·lectiu que suposin un avenç o servei necessari per als associats.

- Conscienciar respecte a la formació que han de seguir els professionals i els seus treballadors i col·laboradors. Avançant-nos als canvis normatius previstos (com els que inclou el Consell Fiscal de Catalunya) que obligaran a complir unes hores determinades de formació i reciclatge, dedicant amplis esforços per enfortir la formació i el reciclatge continu, en els seus vessants presencial i en línia, però potenciant també la formació a la carta des de la nostra pròpia videoteca de l'APttCB, que permet arribar a tot el territori del nostre àmbit.

- Mantenir i incrementar, si escau, les relacions institucionals de l'Associació orientades a defensar els nostres drets ia la consecució d'avantatges de caire professional.

- Apropament a les Universitats catalanes i de les Illes Balears, signant acords de col·laboració per activar la nostra presència a la Universitat, donar-nos a conèixer entre els futurs graduats que es poden convertir en Tècnics Tributaris, establint formes d'interactuació amb els estudiants en forma de pràctiques i altres col·laboracions.

- Establir nous acords amb col·lectius empresarials de Catalunya i les Illes Balears.

Espero que la meva etapa com a President sigui profitosa per a tots individualment i col·lectivament i que ens aporti satisfaccions conjuntes.

Cordialment,

Joan Torres Torres
President