Recortes y notas de prensa

Recortes de prensa

15-09-2023
Trobada amb el grup parlamentari del PP balear per introduir millores en el decret d'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions