Recortes y notas de prensa

Notas de prensa

15-09-2023
Els Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears consideren que la deducció dels cotxes d'empresa hauria ser almenys del 35%

La recent nota informativa emesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària sobre canvis relatius a la fiscalitat dels vehicles cedits a empleats ha alarmat els membres de la FETTAF, entre els quals es troba l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB)que ho veuen com un nou capítol d'inseguretat jurídica, per les dificultats que les noves regles poden implicar de cara als empresaris i professionals en l'acompliment de la seva activitat econòmica.

Segons la nota emesa, el percentatge de la desgravació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del cotxe d'empresa haurà d'ajustar-se al temps real que aquest s'utilitzi per a l’activitat econòmica. Aquest temps es mesurarà a partir de la jornada laboral prevista segons el conveni col·lectiu i el que estigui fora d'aquest horari no serà deduïble, per la qual cosa haurà d'imputar-se a l'empleat com a retribució en espècie.

De manera que, si es prenen de referència les 40 hores de treball que es reconeixen per conveni, el percentatge deduïble que s'obté és tan sols del 23%. Una xifra molt inferior al 50% de l'IVA que fins ara podia desgravar-se per l'adquisició de vehicles que es posen a la disposició dels empleats.

Segons els números de l’Associació aquesta xifra hauria de pujar almenys fins a un 35%. “Si comptem que de les 168 hores que té una setmana, 40 d'elles el cotxe està dedicat a l'activitat econòmica, també hem de tenir present que hi ha unes 56 hores de descans setmanal, per exemple les 8 diàries dedicades a dormir, menjar, sopar…, en les quals el vehicle està immobilitzat i no poden comptabilitzar-se a ningú” – manté Joan Torres Torres, president de la FETTAF i de l’APttCB.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència Nacional i el Tribunal Economicoadministratiu Central també han establert que correspon a l'empresa demostrar la necessitat d'ús del vehicle, per a l'acompliment de l'activitat laboral per part del treballador.

Davant aquesta situació, des de la FETTAF i l’APttCB consideren que, per aclarir i donar més seguretat jurídica en la tributació de l'IRPF i en l'IVA dels vehicles d'ús mixt cedits als empleats, s'haurien de crear uns paràmetres objectius que indiquin el percentatge deduïble, de la mateixa manera que ja es fa en altres països com Itàlia, França, Portugal o Alemanya.

“Aquests paràmetres objectius, encara que poden anar en contra dels principis econòmics i comptables, ens donarien més seguretat i certesa jurídica. De la mateixa manera, es podrien establir diferents indicadors per a altres despeses conflictives, com les del telèfon mòbil, viatges, dietes, vestuari, entre d’altres”, afirma Joan Torres.

Des de la FETTAF i l’APttCB insisteixen que per evitar errors i brindar certesa i seguretat jurídica a empresaris i professionals, així com als qui els representen davant l'Administració tributària i, en última instància, per reduir la litigiositat, resulta essencial comptar amb normes i criteris fiscals clars i constants que fomentin un entorn empresarial estable.