Inscripció a:

Curs RÈGIM ESPECIAL FEAC (9 h. lectives)

28-10-2024 30-10-2024, 04-11-2024 | De 16.15 a 19.15 hores| PLATAFORMA ZOOM| Amb inscripció de pagament Modalitat virtual
  1. Dades
  2. Tarifa
  3. Nom Assistents
  4. Resum
  5. Confirmació

Dades de contacte

(1) Per rebre alertes i notificacions de les inscripcions d'actes de formació i altres continguts de la Web.