Retalls i notes de premsa

Notes de premsa

07-05-2024
Campanya de la Renda 2023

“T’hi jugues molt confirmant un esborrany”, l’APttCB i la seva anàlisi crítica sobre la Campanya de la Renda 2023

 

  • Revelació d'importants temes econòmics i tributaris, incloent-hi l'impacte de l'increment de preus i les novetats en la declaració d'impostos.
  • Alerten de no deixar la declaració de la renda a la bona sort i de la necessitat de revisar l’esborrany amb un tècnic tributari, posant d’exemple que a l’esborrany no figuren totes les deduccions autonòmiques.
  • Destacada participació del president de l’APttCB Joan Torres Torres en la presentació, brindant perspectives essencials per a contribuents i professionals del sector.

 

Joan Torres Torres, president de l'APttCB

 

D'esquerra a dreta, el secretari Xavier Masdéu, el president de l’APttCB, Joan Torres Torres i la membre de la comissió de comunicació, Marta Alcega

 

L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha dut a terme avui una important roda de premsa per a presentar l'anàlisi i l'evolució de la Campanya de la Renda 2023. Encapçalada pel president de l’APttCBJoan Torres Torres, i amb la participació del secretari, Xavier Masdéu, i la membre de la comissió de comunicació, Marta Alcega.

Joan Torres Torres, president de l’APttCB, ha posat en relleu diversos aspectes rellevants en relació amb la campanya de la renda del 2023. Malgrat l'inici de la campanya per part de l'Agència Tributària el passat 3 d'abril, és habitual que els professionals iniciïn les seves tasques a principis de maig, especialment donat el volum de treball associat a la liquidació d'impostos empresarials durant l'abril. Torres també ha recalcat la importància de comprendre que tenir més d'un pagador no implica necessàriament un increment en la quota d'impostos, subratllant la necessitat de clarificar aquest aspecte per evitar confusions entre els contribuents.

 

Altres temes tractats han sigut l’impacte dels preus en la declaració de la renda: S’alerta sobre l'increment de preus des de 2021 fins a 2023, que segons l'INE va ser del 16,1%, sense que les taules de l'impost reflecteixin una deflactació adequada per a mantenir el poder adquisitiu dels contribuents.

Entre les principals novetats de la Campanya s’inclou l'augment del mínim per a declarar, l'obligatorietat de declarar per a tots els autònoms, i millores en deduccions per adquisició de vehicles elèctrics i punts de càrrega, entre altres. Un altre tema important han sigut les reduccions per a evitar la doble tributació informant sobre l'aplicació d’aquestes, especialment referent a aportacions a mutualitats.

Marta Alcega Poza, membre de la comissió de comunicació de l’APttCB, ha subratllat la importància de la millora de la deducció per maternitat i ha valorat positivament l’ampliació d’aquesta deducció a totes les mares en situació d’atur i de prestacions contributives.

Així mateix, s'ha posat èmfasi en la importància de les deduccions autonòmiques, en aquest cas, a Catalunya i les Illes Balears, proporcionant una visió detallada de les diverses opcions disponibles per als contribuents en aquestes comunitats autònomes.

Xavier Masdeu, secretari de l’APttCB, ha destacat la complexitat de l'impost sobre la renda, assenyalant el volum considerable de 1692 pàgines del manual d'ajuda de l'Agència Tributària com a indicatiu de la intrincada naturalesa del sistema fiscal. Ha subratllat la importància de comprendre amb claredat els termes i les implicacions de la declaració de renda, especialment en relació amb els errors potencials que poden conduir a sancions o a la pèrdua de deduccions importants.

En relació amb aquest punt, ha comentat: “Confirmar l’esborrany de la declaració de renda pot comportar alguns riscos significatius. Entre aquests riscos, la possibilitat de perdre deduccions importants, com les quotes sindicals i col·legials, les deduccions de defensa jurídica i d’altres que no apareixen automàticament a l’esborrany o acceptar-ne altres com pot ser la deducció de l'habitatge, que en determinats casos no ho són. Això pot afectar negativament el resultat final de la declaració i poden donar com a resultat sancions econòmiques. Per això, és crucial confiar en els professionals Tècnics Tributaris per assegurar una revisió completa i precisa de la declaració abans de confirmar-la definitivament.”

Durant la roda de premsa, s’ha destacat la presentació de la Campanya Bona Sort fent referència a la necessitat de disposar de professionals tècnics tributaris experts i no jugar-se la declaració de la renda a l’atzar. També s’ha presentat la Jornada de Portes Obertes al ciutadà a les diferents seus arreu del territori com a part de les seves iniciatives per a brindar un servei pròxim i accessible.

En conjunt, la roda de premsa de l'APttCB ha proporcionat una visió completa de les qüestions clau i les novetats rellevants en la campanya de la renda del 2023, remarcant la importància d'una preparació adequada i d’un assessorament professional per afrontar aquesta obligació fiscal amb èxit.

 

Sobre l’APttCB

El Tècnic Tributari és un professional especialitzat en assessorament fiscal i tributari, interpretant lleis i defensant els interessos dels seus clients. L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), fundada el 22 de març de 1983, té com a objectiu representar i defensar els interessos dels assessors en aquest àmbit. 

A més, ofereix serveis i recursos per facilitar el bon desenvolupament de l’activitat professional dels seus associats. Aquesta organització impulsa una relació estreta amb els organismes competents, permetent establir vies de comunicació entre els professionals de la gestió i l'assessorament tributari i les administracions pertinents, amb l'objectiu d'adequar els procediments i la legislació a la realitat dels contribuents.

 Avui, l'APttCB continua adaptant-se als canvis i reptes dels despatxos professionals per continuar oferint un servei de qualitat als seus associats, així com revisant i adaptant el seu projecte a les necessitats presents i futures del sector.