Retalls i notes de premsa

Notes de premsa

18-09-2023
Trobada amb el grup parlamentari del PP balear per introduir millores en el decret d'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions

 

 

 

 

El grup parlamentari del Partit Popular de les Illes Balears va celebrar el dia 14 de setembre una reunió amb tots els col·lectius professionals de les Illes Balears per tractar el Projecte de Llei del Decret Llei 4/2023, relatiu a les modificacions de l'impost de successions i donacions.

La trobada va tenir lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears i en representació de l'APttCB hi van assistir el nostre president, Joan Torres, el delegat de Menorca, Joan Cerdà, i Víctor Adler, en representació del delegat de Mallorca, Jaume Borràs. El portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, juntament amb el vicepresident del Govern i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i la portaveu de la comissió d'Economia, Lourdes Cardona, van ser els encarregats de presidir la reunió.

Tal com s'explicava en la nota de premsa emesa pel PP balear: "volem assessorar-nos i consensuar amb els experts del sector en Balears per elaborar les esmenes adequades, perquè s'adhereixin a l'eliminació d'un impost injust i així rebaixar la pressió fiscal en la nostra comunitat autònoma".

Un cop finalitzada la reunió els assistents van poder visitar el Parlament de les Illes Balears. I els representants de l'APttCB van mantenir una trobada institucional per donar a conèixer l'associació al nou conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. Durant la reunió Joan Torres va oferir la col·laboració dels Tècnics Tributaris en futurs processos i accions relacionades amb la política fiscal i tributària de Balears. El conseller Costa, per la seva banda, va obrir les portes el diàleg i a la cooperació entre les dues entitats.

 

IMPACTE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ