Retalls i notes de premsa

Notes de premsa

17-01-2023
Els Tècnics Tributaris celebren la modernització de la llei dels pactes successoris que entra en vigor avui a les Balears
 
  1. Joan Torres Torres: “La nova llei evitarà confusions a l’hora d’aplicar els tributs dels pactes successoris i en reduirà la litigiositat”

  1. Els pactes successoris permeten planificar la successió i anticipar l’adquisició hereditària dels fills o d’altres familiars.

  1. L’APttCB senyala el valor dels pactes successoris com una figura jurídica que pot afavorir el creixement econòmic, ja que permet transmetre en vida empreses o immobles a l’hereu.

Joan Torres Torres, president i delegat d’Eivissa de l'APttCB, durant una conferència de pactes successoris (foto d'arxiu)

Avui 17 de gener entra en vigor la Llei de successió voluntària paccionada o contractual de Balears, coneguda com a llei d'herències en vida, aprovada pel Parlament balear. L’objectiu principal d’aquesta llei és millorar la regulació dels pactes successoris, una figura jurídica que a Balears es va incrementar –sobretot a partir del 2016 com a conseqüència d'una sentència del Tribunal Suprem– i que comporta notables avantatges a l’hora de planificar la successió i anticipar l'adquisició hereditària dels fills o d’altres familiars.

Joan Torres Torres, president de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) i de la FETTAF, considera que: “la nova llei permetrà clarificar conceptes i evitarà confusions a l’hora d’aplicar els tributs dels pactes successoris i, de la mateixa manera, en reduirà la litigiositat”.

 

L’APttCB ha defensat en diverses ocasions el valor dels pactes successoris com una figura jurídica que pot afavorir el creixement econòmic, ja que es poden transmetre les empreses o immobles a l'hereu en una edat adequada per emprendre, cosa que possibilita la creació de nous negocis i de llocs de treball. «Uns pares poden donar en vida un local a un fill perquè iniciï un negoci, sense haver d’esperar a heretar ni tenir el mateix cost fiscal que tindria si es fes una donació», explica el president de l’APttCB.

Els pactes successoris s'han de realitzar mitjançant escriptura pública i tenen caràcter d'irrevocable, llevat que l'heretant i l'hereu decideixin qualsevol modificació. “Tot i que són un instrument a tenir molt present a l’hora d’organitzar la transmissió del patrimoni familiar –comenta Torres Torres– abans d'acudir a un notari cal conèixer o estar ben assessorat sobre les peculiaritats dels pactes successoris en cadascuna de les illes”.