Fitxa d'activitat - Aula formativa

BARCELONA - Seminari NOVETATS FISCALS I ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA 2024

03-04-2024
De 10.00 a 13.00 hores
PRESENCIAL: Seu Central de l'APttCB. C/ Lepant, 235, baixos. Barcelona. VIRTUAL: Plataforma Zoom.
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial i virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 52,00 €
No associat: 138,00 €

Ponents

amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

En aquest seminari analitzarem les mesures fiscals d'aquest exercici 2024, tenint en compte que no han estat aprovades les lleis de pressupostos de l'Estat per al 2024, ni tampoc la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix hi ha hagut la publicació de reials decrets llei al mes de desembre de 2023 i gener de 2024, amb canvis tributaris, que és oportú analitzar a l'impost sobre societats i altres impostos, així com revisió de novetats ja aprovades amb anterioritat al àmbit de les empreses emergents, així com en millores percentuals en les donacions a entitats sense ànim de lucre, així com altres mesures fiscals i econòmiques.
També és de rigor analitzar el nou Règim fiscal especial de les activitats econòmiques desenvolupades a les Illes Balears a l'Impost sobre Societats ia l'IRPF, i per tant l'aplicabilitat dels incentius i bonificacions previstes.
Destacarem així mateix les principals novetats en l'àmbit de l'IRPF per al 2023 i el 2024, es comentaran determinats criteris d'aplicació a l'àmbit de l'impost sobre societats, així com en impostos com l'impost sobre el patrimoni i l'ISD.

 

PROGRAMA


- Principals novetats del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
- Novetats en matèria d'IVA i d'IRPF del Reial decret llei 8/2023.
- Tipus impositius aplicables a empreses de nova creació (15%) i cauteles a tenir en compte, i nou tipus impositiu per a empreses amb xifra de negocis inferior a 1 milió d'euros (Criteris d'aplicació a societats patrimonials i en grups mercantils d'empreses) .
- Criteris en Règim fiscal especial a l'Impost sobre Societats de reducció de la quota de l'Impost sobre Societats en activitats econòmiques desenvolupades a les Illes Balears.
- Novetats a l'IRPF per al 2023 i el 2024.
- Revisió i comentaris del nou Reglament Verifactu de programes informàtics de facturació i la possible entrada en vigor de l'emissió de les factures electròniques.
- Novetats en declaracions informatives sobre monedes virtuals a presentar el 2024 (models 172, 173 i 721).
- Novetats en l'aprovació del model 379 “Declaració informativa sobre pagaments transfronterers” i es determina la forma i el procediment per a la seva presentació.
- Novetats fiscals a la nova Llei pel dret a l'habitatge: canvis en reduccions a l'IRPF en els rendiments de capital immobiliari.
- Aplicabilitat d'incentius fiscals, especialment R+D+i i la possibilitat d'aplicació dels generats en exercicis anteriors: criteris actuals dels tribunals.
- Previsió a l'àmbit tributari dels avantprojectes de les Lleis de Pressupostos de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.