Ficha de actividad - Aula formativa

Webinar DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE 2 CASOS PRÁCTICOS

05-10-2023
De 16.15 a 20.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad virtual

Miembros Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona: 55,00 €
No asociado: 145,00 €

Ponentes

Sr. Antonio Martínez Alfonso, Tècnic de l'AEAT a la Dependència Regional d'Inspecció de València.


Descripción

- Aspectes mercantils d'obligat compliment. Regulació legal en el TRLSC.
- Tractament comptable de les operacions de dissolució i liquidació.
- La tributació en IS en seu de la societat que es liquida.
- La tributació en IRPF o en IS en seu dels socis.
- Compliment d'obligacions censals per la dissolució.
- Altres figures tributàries locals / autonòmiques que es meriten en la liquidació de l'empresa.
- El tractament de les adjudicacions als socis de béns, diferents de diners, en l'IVA. Adjudicació d'immobles de tot tipus, béns mobles, negocis, etc.