Ficha de actividad - Aula formativa

Curso CONSOLIDACIÓN DE BALANCES

19-09-2023
De 16.00 a 19.30 hores
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad virtual

No asociado: 310,00 €
Miembro del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 140,00 €

Ponentes

Amb en JOSÉ LUIS GIRAL, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripción

Sovint ens trobem amb clients que, per al desenvolupament de les seves activitats han creat un seguit d'empreses per diversificar els seus negocis ja sigui des d'un punt de vista comercial, estratègic, organitzatiu o fiscal.

A nivell comercial, pot interessar que diferents marques es comercialitzin a través d'empreses diferents. A nivell estratègic pot interessar la creació d'una empresa per àrea geogràfica, nacional o internacional. A nivell organitzatiu pot interessar que diferents empreses realitzin determinades activitats, com per exemple una empresa central de presa de decisions i altres dependents realitzen les funcions de comercialització, aprovisionament, fabricació, etc. (Holdings). A nivell fiscal, pot interessar per optimitzar la tributació de forma global, compensant bases imposables positives i negatives, tributant per un resultat conjunt, respectant una sèrie de normes.

Les possibilitats són moltes i, ja sigui per imperatiu legal, o benefici fiscal o només per gestió, el que li pot interessar saber a l'empresari és, no només el resultat independent d'una d'elles sinó que també el resultat del conjunt d'empreses que componen el "grup".

En aquestes tres sessions donarem una idea de com determinar el resultat conjunt en cas de tenir una estructura de grup i de com poder tributar en el règim especial de Consolidació Fiscal de l'Impost sobre Societats.

PROGRAMA

1. Conceptes generals comptables i fiscals.
1.1. Normativa de consolidació comptable.
1.2. Normativa de consolidació fiscal.
1.3. Concepte i definició de Grup Mercantil.
1.4. Concepte i definició de Grup Fiscal.
1.5. Diferències entre Consolidació Comptable i Fiscal.

2. Consolidació Comptable.
2.1. Sistemàtica de consolidació.
2.2. Mètode d'Integració Global.
2.3. Mètode d'Integració Proporcional.
2.4. Mètode de Posada en Equivalència.
2.5. Comptes Anuals Consolidats.

3. Consolidació Fiscal.
3.1. Determinació del Grup Fiscal, constitució i pèrdua de la seva condició.
3.2. Determinació del Base Imposable del Grup.
3.3. Ajustos a la Base Imposable Prèvia del Grup.
3.4. Període impositiu, Tipus de Gravamen i Quota íntegra.
3.5. Retencions i Pagaments a Compte i Obligacions d'Informació.
3.6. Cas pràctic.