Ficha de actividad - Aula formativa

Webinar PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS DE LA LEY 13/2023

14-09-2023
De 10.00 a 12.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad presencial i virtual

No asociado: 125,00 €
Miembro del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €

Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

La Llei 13/2023 publicada al BOE el 25 de Maig de 2023, adopta mesures relatives a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat (DAC 7), d’acord al marc existent per l’intercanvi d’informació i la cooperació administrativa en la Unió Europea, per abordar desafiaments de la digitalització de l’economia i que les administracions tributàries siguin mes eficients, per la qual cosa s’estableix una nova obligació d’informació respecte els operadors de les plataformes digitals.

En un marc de control i de millores en l’assistència al contribuent i en la gestió tributària, s’estableix un sistema únic per a la correcció de les autoliquidacions, regulant la nova figura de l’autoliquidació rectificativa, i els nous criteris de caràcter més pràctic.

Tanmateix, en un situació actual de recepció de molts requeriments i de comprovacions limitades per part de Gestió tributària, s'estipula una ampliació de facultats comprovadores i en especial, en l’àmbit comptable, que afegirà més obligacions i més dedicació al compliment de les comprovacions limitades.

 

Per la qual cosa, farem revisió d’aquelles novetats principals que recull aquesta Llei 13/2023, i les seves entrades en vigor respecte les distintes modificacions:

PROGRAMA

1. Substitució de l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació, mitjançant la presentació d’una autoliquidació rectificativa. Criteris més pràctics, en la rectificació, per completar o modificar l’autoliquidació. Entrada en vigor.

2. Marc de comprovacions limitades: noves facultats de comprovació de Gestió tributària i la seva ampliació.

3. Nou marc en inspeccions conjuntes introduïdes per la DAC 7- Regulació de determinats aspectes.

4. Obligacions d’informació i de diligència deguda relativa a comptes financeres en l’àmbit de l’assistència mútua, i obligacions d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal.

5. Noves obligacions en virtut de la DAC7 i l’Acord Multilateral pels “operadors de plataformes obligats a comunicar informació”. Directrius bàsiques de l'obligació d’informació i obligacions de conservar i posar a disposició a l’AEAT, les proves documentals, registres i altra documentació.

6. Impost sobre Societats: modificació en la limitació en la deduibilitat de despeses financeres.

7. Altres modificacions en l’IVA: regla d’utilització o explotació efectiva (art.70. dos LIVA).