Ficha de actividad - Aula formativa

ACCID - Sesión Práctica MANUAL CIERRE CONTABLE Y FISCAL PARA PYMES

ACCID - Sesión Práctica MANUAL CIERRE CONTABLE Y FISCAL PARA PYMES
28-04-2023
De 9.15 a 10.15 hores
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad virtual

Miembros ACCID: 0,00 €

Descripción

Benvinguda i introducció

Joan Torres, president de l’APttCB.
Montserrat Casanovas, presidenta de l’ACCID

Ponents

Francesc Gómez Valls, economista. Professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat de la UAB-CEC. President de l'APC de l'ACCID i membre de la junta d'ACCID.
Xavier Osés Garcia, economista, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Coordinador de la Comissió de relacions entre Comptabilitat i Fiscalitat de la ACCID. Secretari de l'Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control (APC) de l’ACCID.

 

 

El Manual de Tancament Comptable i Fiscal per a les PIMES tracta amb molt de detall les normes de valoració comptables i fiscals que una pime ha d'utilitzar per a fer correctament el tancament de l'exercici. A més, exposa els límits a considerar per a definir la normativa comptable aplicable i els criteris relatius en la formulació dels comptes anuals. A la sessió s’hi exposaran els canvis principals que hi ha hagut en els procediments de tancament, així com les Consultes comptables més rellevants.

La publicació s’ha actualitzat amb data de gener de 2023 i s’ha enriquit amb nous continguts respectes d’altres edicions, donat que a la col·laboració habitual de  Supercontable.com i de l’autor Manuel Rejón, aquesta revisió ha comptat amb la incorporació de membres de l’ACCID, com Francesc Gómez, i Xavier Osés, president i secretari respectivament de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control d’ACCID (APC).