Ficha de actividad - Aula formativa

CONTRASttAR ACTUALIDAD

31-03-2023
De 10.00 a 12.30 hores
Plataforma Zoom
Con inscripción de pago
Modalidad virtual

Miembro Col·legi Graduats Socials Tarragona: 0,00 €

Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

La finalització de l’any 2022, va suposar força canvis normatius, en qüestions rellevants en l’àmbit de l’Impost sobre Societats: empreses emergents, canvis en la compensació de BIN’s negatives en consolidació fiscal de l’IS, nou règim fiscal a les empreses situades a les Illes Balears; així com noves figures impositives: l’Impost temporal de Solidaritat sobre les Grans Fortunes o el propi Impost dels Plàstics no reutilitzables.

Creiem oportú revisar aquelles qüestions principals que ja estan en vigor aquest any 2023, i tal com hem anat fent en altres sessions, analitzarem sentències rellevants, criteris de la Direcció General de Tributs i resolucions de l’ICAC a mencionar.

Per tant en aquesta sessió us proposem el sumari següent, entre d’ altres:

1. Revisió de novetats principals en l’Impost sobre Societats en vigor aquest 2023: empreses emergents, clarificació de deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, compensació BIN's negatives en grups de consolidació fiscal, nous règims fiscals d’activitats econòmiques situades a les Illes Balears.

2. Qüestions principals per a 2022, respecte a l’Impost sobre les Grans Fortunes vs. l’Impost sobre el Patrimoni. Model aprovat.

3. Consideracions respecte les empreses emergents de nova creació, i criteris a complir per la tributació específica en l’àmbit de l’Impost sobre Societats.

4. Resolucions TEAC: Suspensió de les sancions en la via contenciós-administrativa; criteris en la reducció de les prestacions percebudes de diferents plans de pensions; definició de la figura de “productor” en la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.

5. Altres qüestions respecte consultes de la DGT, i d’altres temes rellevants.