Ficha de actividad - Aula formativa

Reforma Fiscal - IRPF y NO RESIDENTES - Barcelona

09-12-2014
16 a 20 h.
Seu de l’APTTCB a Barcelona, Sala Jordi Filella, C/ Lepant, 235, bxos. Tel. 93 265 27 28.
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No associat: 180,00 €

Ponentes

Sra. Irene Casín Pascual, Cap del Servei d'Informació i Assistència al Contribuent AEAT Catalunya


Descripción

- Introducció.

- Aspectes materials, personals i temporals  de la subjecció a l’impost.

- Rendiments de treball personal.

- Rendiments del capital immobiliari.

- Rendiments del capital mobiliari.

- Rendiments d’activitats econòmiques.

- Guanys i pèrdues patrimonials.

- Determinació de la base imposable: Integració i compensació de rendes.

- Determinació de la base liquidable: Reduccions.

- Mínim personal i familiar.

- Escala de gravamen.

- Deduccions.

- Règims especials: “impatriats”, canvi de residència.

 

Més informació