Fitxa d'activitat - Aula formativa

Seminari Tarragona: DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

02-07-2024
Tarda, de 16 a 19h
PRESENCIAL: Delegació de Tarragona, Plaça Ponent, 5 7ªplanta Tarragona. VIRTUAL: Plataforma Zoom
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial i virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No associat: 125,00 €

Ponents

Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya, Seu Tarragona


Descripció

Objectiu de la sessió: Anàlisi dels aspectes més conflictius i rellevants de l’Impost, així com de les novetats normatives, jurisprudencials i la doctrina de la Direcció General de Tributs que tingui incidència en el càlcul de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2023.

PROGRAMA:

  • Novetats normatives
  • Novetats doctrinals i jurisprudencials relacionades amb els elements essencials que configuren l'Import.