Fitxa d'activitat - Aula formativa

Seminari NÒMADES DIGITALS I NOVES FORMES DE TELETREBALL

15-05-2024
De 16.00 a 19.00 hores.
VIRTUAL: Plataforma Zoom.
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 52,00 €
No associat: 138,00 €

Ponents

amb Maria Rieradevall Advocada especialitzada en Estrangeria i Ferran Camas Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social i Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona


Descripció

Expatriats, teletreball, cotitzacions, etc: noves possibilitats de cotització que estableix la seguretat social per a treballadors a distància.


- Directiva 2018/957 en matèria de desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional. Com diferenciar entre desplaçaments inclosos en l'àmbit d'aplicació de les Directives comunitàries i els supòsits de frau o falsos desplaçaments. 
- Determinar en cada cas quina és la legislació laboral i el règim de Seguretat Social aplicable als treballadors desplaçats; saber quines obligacions tenen les empreses que desplacen als seus treballadors abans i durant el desplaçament i els tràmits que han de realitzar; i conèixer les responsabilitats de diferent índole en què poden incórrer, inclòs en el cas de subcontractació i empreses de treball temporal. 
- Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

1. Marc jurídic aplicable als treballadors desplaçats en el marc d'una prestació de serveis transnacional.
2. La Directiva 2018/957. Aspectes pràctics.
3. Delimitació dels supòsits de prestació transnacional de serveis i del concepte de treballador desplaçat.
4. Obligacions empresarials de comunicació i drets mínims dels treballadors desplaçats a Espanya. Novetats introduïdes per la Directiva 2018/957.
5. La Seguretat Social dels treballadors desplaçats. Últims pronunciaments del TJUE.
6. Prevenció de riscos laborals i recàrrec de prestacions econòmiques a la Seguretat Social.
7. Desplaçament de treballadors efectuat per empreses establertes a Espanya. Legislació aplicable i tràmits administratius. Condicions de treball mínimes dels treballadors desplaçats a l'estranger.

Els "nòmades digitals": Teletreballadors de caràcter internacional 

1. Introducció. Què és un nòmada digital. Article 74 bis de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva intemacionalització; figura introduïda mitjançant la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents. 
2. Qui pot obtenir una autorització com a Teletreballador de caràcter internacional?. 
3. Requisits necessaris. 
4. Durada de l'autorització i la seva renovació. 
5. Drets dels familiars de l'autoritzat. 
6. Còmput a efectes de residència legal i continuada a Espanya per a demanar la nacionalitat Espanyola per residència.