Fitxa d'activitat - Aula formativa

Curs IMPOST SOBRE SOCIETATS

18-03-2024 , 20-03-2024
De 16.00 a 19.30 hores
PRESENCIAL: Seu Central de l'APttCB. C/ Lepant, 235, baixos. Barcelona. VIRTUAL: Plataforma Zoom.
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial i virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 125,00 €
No associat: 260,00 €

Ponents

Sr. Manuel Cisneros, Inspector Adjunt a l'Inspector Regional AEAT Catalunya i Sr. Sr. Carlos R. Calderón, Inspector Coordinador Dependència Regional AEAT Catalunya.


Descripció

AQUEST CURS NO SERÀ GRAVAT

Sessió 1
Sr. Manuel Cisneros Soria,
 
Inspector Adjunt a l'Inspector Regional de l'AEAT a Catalunya.

1. Imputació temporal. Especial referència al principi d'inscripció comptable.
2. Amortització: (immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries).
3. Règim d'arrendament financer.
4. Correccions de valor.
5. Despeses no deduïbles.
6. Limitació de les deduccions per despeses financeres.
7. Exempció pel cobrament de dividends i venda de participacions.

 

Sessió 2: 
Sr. Carlos Rodrigo Calderón Maldonado, 
Inspector Coordinador a la Dependència Regional de l'AEAT a Catalunya.

1. Operacions vinculades.
2. Compensació BINS.
3. Deduccions per incentivar determinades activitats.
4. Novetats més rellevants 2023 i 2024.
5. Casos pràctics.